PADİŞAHIN KÖŞKÜNÜN DUVARLARINA BİLE İŞEMİŞLER!

Değerli tarihçi ve arşivci Sinan Çuluk Bey’in izniyle Osmanlı tuvaletografisine dair işbu değerli belgeyi siz değerli karilerimize takdimimdir:

PADİŞAHIN KÖŞKÜNÜN DUVARLARINA BİLE İŞEMİŞLER!

Sultan Üçüncü Ahmed Han’ın kendi el yazısıyla sadrazamına yazdığı Hatt-ı hümayunudur. Bu belgede geçen köşkün hangisi olduğuu belli değildir. Bugünkü Gülhane Parkı girişinin solunda yer alan Alay Köşkü olabileceği tahmin edilen bir binanın altına, bakkal ve çakkal taifesi tarafından sürekli olarak umumi tuvalet muamelesi yapıldığını anlıyoruz. Daha önceleri tenbih edilmişler ama işemekten vazgeçmemişler. Üçüncü Ahmed’in canına tak etmiş olmalı ki sadrazama “tenbih ile olmaz, bir ikisini yakalayacaksın ve cezalandıracaksın” emrini veriyor. Kim bilir köşkün duvarları ne feci bir kirlilik altında ki temizlenmeğe muhtaç olduğunu da ilave ediyor.

Belge Metni:

Sen ki Vezirim, hâlâ köşkün altında çakkal ve bakkal tebevvül etmeden fariğ olmadılar. Tenbih olmak ile zabt olmaz. Bir ikisini ahz edip tazire muhtaçtır. Ve tathir olmağa muhtaçtır.

Belge görüntüsü Baha Gürfırat tarafından “Belgelerle Türk Tarihi Dergisi”nin üç numaralı sayısında yayınlanmıştır. Blog metni bize aittir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s