Sıçtı cihana gitti I. Abdülhamid

Osmanlı’yı da padişahları da tanrılaştırıp onlara tapmayın. Tarihi bir de işte böyle ahan da Şair Eşref gibi okuyun:
 
Bu kıta, Deccâlin Zeyl bölümünden alınmıştır. Şair, bunu, bir gün Osmanlı tarihi okuduğu sırada yazmıştır:
 
Yüz tuttu inkıraza cism-i cesîm-i devlet,
Döndü harâbezâra maşrıktaki mebânî;
Sıçtı cihana gitti Abdülhamîd-i Evvel,
Tüy dikti sonra geldi Abdülhamîd-i Sânî.
 
(Deccâl, ikinci kitap, Mısır 1907)
 
İnkırâz: çökme.
Cism-i cesim-i devlet: devletin ulu vücudu.
Maşrık: doğu tarafı.
Mebânî: yapılar, binalar.
Abdülhamid-i Evvel: I. Abdülhamid
Abdülhamid-i Sânî: II. AbdülhamidPages from Eşref+-+Hicviyeler+-+Bilgi+Yayınevi+-+1970.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s