Nasreddin Hoca Yine Bir Gün…

Nasreddin Hoca Yine Bir Gün…

Nasreddin Hoca (17. yüzyıldan bir minyatür) [http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Nasreddin_(17th-century_miniature).jpg]

Nasreddin Hoca (17. yüzyıldan bir minyatür) [Vikipedi’den iktibas]

Dünden beridir Pertev Naili Boratav’ın Nasreddin Hoca kitabına sardım. Hoca’nın eski fıkralarının oldukça açık-saçık olduğunu biliyordum, zira bu fıkralarını bir kısmını başka vesilelerle okumuştum. Fıkraların tamamını okumayı uzun zamandan beri istiyordum, fakat yapacak onca işin arasında bu fıkralar da pek tabi ki kaynayıp gitmiş, zihnimin karanlık dehlizlerinde unutulup gitmişlerdi. Nihayet geçen gün yakın bir abimin hatırlatmasıyla aklıma yeniden düştü bu fıkralar. Aslında temel olarak üzerine uğraştığım bir proje için çıktığım mutad kelime avlarından birine çıktım bu sayede yine, yeni, yeniden. Bu kelime avı sırasında tuvaletografik fıkraları da not ediyorum tabi ki. Yeri geldikçe bu aşağıdaki gibi konuyla ilgili fıkraları da sizinle paylaşacağım.
Uçan deve Kaboobie 60'larda Hanna-Barbera çizgifilm serisi Shazzan'dan

Uçan deve Kaboobie 60’larda yayınlanan Shazzan adlı Hanna-Barbera serisinde bir karaktermiş meğersem!

Bu sekiz numaralı fıkra, on numaralı fıkraya zemin hazırlıyor, o yüzden önce onu not edeyim istedim:
8.
Nasraddin Hoca bir gün Sivri-Hisâr’da câmi’de menbere çıkup va’z u nasîhat ederken ayıtmış [demiş]: “Müslimânlar! Varun Tanrı’ya şükr eylen kim deveye kanat vermemiş. Eger kanadı olaydı uçup bacalarunıza konup yıkardı.” demiş. — Söz dahi burada tamâm olur.
screenshot copy copy
Kanatlı devenin bacalara falan konması hakikaten insan medeniyetinin başına büyük belalar açabilirdi. Lakin develerin başımıza açacağı belalar bununla kalmazdı ki, mesela ya havadayken ihtiyaç gidermeye kalksaydı bu develer?! Hoca da bu soruyu kendi kendine sormuş olsa gerek, zira şöyle bir fıkrada rol alıvermiş hemen sonra:
10.
Nasraddin Hoca gene bir gün va’z ederken ayıtmış: “Müslimanlar!
Varun Tanrı’ya şükr edünüz ki götünüzi alnunuzda yaratmamış.
Eğer götünüz alnunuzda olaydı her gün yüzünüze sıçaydunuz.” der.
 
screenshot copy
Tatilden istifade bütün fıkraları yavaş yavaş okuma fırsatını buldum ya, artık bitmeden başından kalkmam!
Söz de burada tamam olur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s