Hafriyat Karaköy WC enstalasyonu

Hafriyat Karaköy WC sergisi*

2007 ‘Allah Korkusu’, ‘ Fear of God’, Hafriyat Karaköy WC-III, Istanbul

wc-3 allahkorkusu

2007 ‘Dünyayı Yesen Doymazsın’, ‘Your eyes are bigger than your stomach’ , “Derdim Dünya”, “This world annoys me”, Hafriyat Karaköy WC-II, Istanbul

wc-2 derdidunya02
wc-2 derdidunya0310. İstanbul Bienali kapsamında, Hafriyat mekanında gerçekleştirilen ‘Dünyayı yesen doymazsın’ adlı sergi kapsamında Tuvalet müdahalesine devam edilmiştir. Tüketimin son noktası olan kara deliğe işaret edilmiştir.

The toilet installation took place in Hafriyat Karaköy, in 10th Istanbul Biennial, in an exhibition called “Your eyes are bigger than your stomach”. With this installation, The last stop of consumption has been pointed out.

2007 ‘Müdahale’, ‘İntervention’, Hafriyat Karaköy WC-I, Istanbul

wc-1 mudahale
Bulunduğumuz coğrafyada sokaklara müdahale etme şekli çoğunlukla dar alanlarda kaçak dokunuşlarla gerçekleşir. Kişi kendi varlığını tuvalet , okul sırası, bank, telefon kabini vs gibi yerlerde yazarak yada kazıyarak ispata girişir. Bir anlamda ‘Ben buradayım’ ve ‘Bir sözüm var’ anlamına gelen bu eylem, yine bu coğrafyaya özgü olarak çekingen bir tavır sergiler. Özellikle tuvaletler bu çekingen tavrın biriktiği, birbiri ile iletişime geçtiği, geçici olarak sahiplenilmiş mekanlardır. Toplumumuzdaki ifade güçlüğünün yan etkisi ile kişinin ancak tuvalet kapılarının ardında, gözetlenmediğinden emin olduğunda, riske girmeden bir şeyler söyleyebildiği bu alandaki yazılı sözlere atılkunst da kendi sözünü eklemler. Tuvaletlere müdahale bastırılmış söze işaret etmeyi içerir. Bu sözlerin üstüne atılkunst kendi sözünü söyler.Atılkunst’un ilk Tuvalet enstelasyonu, 2007 Haziran ayında Hafriyat’ta yapılmış olan ‘Müdahale’ adlı sergi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Tipik tuvalet cümleleri seçilerek , çoğu kalıcı kalemle yazılmıştır. Artık tuvaletlerin çoğu seramik kaplıdır. Eskisi gibi kurşun ya da tükenmez kalem kullanma şansınız yoktur. Kapılar da kazınamaz, çoğu plastik doğramadır. Bu yapı malzemeleri alternatiflerini doğurur. Müdahale enstelasyonunda, müdahale, sert sözlere rağmen, gerçekte zarif ve çekingendir. Yapılmak istenen de budur.

In our political and physical geography, street interventions can only be realized in secluded places and with illicit touches. In Turkey using the public area has a different meaning than what it is in Europe. Since Turkey has been through three Coup d’Etat in only the second half of the 20th century, writing on walls has always been considered as a political guerilla manifesto that had to be immediately punished by the police. Thus these actions has to be done silently. An individual usually declares his or her identity by marking on toilet walls, school desks, ATMs, telephone booths etc… In a way, this action says ‘I am here’ and ‘I have something to say’. Particularly in our geography it depicts bashful attitude. Toilets, in particular are center stage for these acts. Those places used as communication ports between people. They are only temporarily occupied by someone. Atıl kunst contributes on this socially accepted alternative communication areas with its own words. It aims at drawing attention to repressed ideas and feelings. By adding new comments on toilet walls, Atıl Kunst opens new discussions.Atıl kunst made series of installations inside toilets. The first one is 2007 inside Hafriyat, ‘İntervention’ exhibition. Typical toilet phrases are written with permanent pens. As today toilet rooms are covered with ceramic tiles it is no longer possible to write with regular pen and pencil. New plastic doors can’t be scratched anymore. Yet, new construction materials give way to alternative touches. In this specific installation, despite of the harsh content of the words, the toilet itself looks quite elegant and stylish.

* Bu yazı http://www.cagdassanat.com/ayak-divani/2007-wc-hafriyat-karakoy/ adresinden aynen iktibas edilmiştir

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s